112. Två vikingar i Dublin. Akryl. 46×55 cm

4000 kr