Debatt 9/9 Aftonbladet. ”Våga ta ansvar för klimatet.”

2022-09-09

”134 artister: Våga ta ansvar för klimatet

Upprop till politikerna från Ulf Lundell, Håkan Hellström, First Aid Kit, Annika Norlin mfl. Klimatkrisen pågår med full kraft. Översvämningar, skogsbränder, värmeböljor och torka är bara några exempel på de förödande effekter som klimatförändringarna för med sig – klimatkrisens följder är många, många fler.

Samtidigt pågår en naturkris, där världen i detta nu är inne i det som kallas det sjätte massutdöendet där var tionde djur- och växtart i Sverige är hotad.
Mänskligheten är på väg mot en katastrof som våra barn måste försöka hantera i framtiden – om inget görs.

För det går att lösa. Det går att driva en politik som ställer om vårt samhälle så att vi börjar leva ett gott liv inom planetens gränser. Vi är redo att ställa om – och vi behöver ett politiskt ledarskap som gör det möjligt.

Men i årets valrörelse är den nödvändiga omställningen av vårt samhälle osynlig. Nära 2 000 forskare och anställda i forskarvärlden gick nyligen ut och vädjade till Sveriges politiker att sätta klimatfrågan högst på agendan.

Vi säger detsamma – klimatfrågan och barnens framtid är den viktigaste frågan i årets val. Svenska politiker – bekänn färg!

Våga tala om att teknisk utveckling är viktigt, men att det krävs mycket mer än så.

Våga tala om att vi måste vara beredda på förändringar och för fram det positiva med en omställning. Våga tala om vilken politik ni tänker driva för att det ska bli verklighet. Våga ta ledarskap för ett gott samhälle som inte ödelägger framtiden för våra barn.
Vi som skriver under tar klimat- och naturkrisen på djupaste allvar och efterlyser de politiker som gör det samma!”

Fotnot: Artistuppropet är ett initiativ från Naturskyddsföreningen och Stefan Sundström.